แบบสมุดคู่ฝาก

  • ขนาดเมื่อกางออก 5 ½”x 7”
  • ขนาดเมื่อพับ  5 ½” x 3 ½”
  • ปก กระดาษอาร์ตมัน 190 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เคลือบลามิเนตด้านนอกด้านเดียว
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 2 สี 2 ด้าน จำนวน 7 แผ่น
จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 43 23 16 13 11 8 6 5.4 5 4.80 4.20

แบบบัตรเดี่ยว

  • ขนาด 2  ½” x 4” กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน เคลือบเงา ยูวี ทั้งสองด้านเฉพาะตั้งแต่ 1,000 ใบขึ้นไป
จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.10 1.15 0.85 0.70 0.65 0.50

สั่งทำปฎิทิน