ขนาดใหญ่

  • ขนาดเมื่อเปิดออก    :    24” x 17.50”
  • ขนาดเมื่อปิด    :    12” x 17.50”
  • ปก    กระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน อาบเงายูวี ด้านเดียว
  • เนื้อใน     กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
  • จำนวน 13 แผ่น  เข้าห่วงลวดคู่ เจาะรูแขวน
จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 504 272 194 167 142 104 74 64 59 57 49

ขนาดเล็ก

  • ขนาดเมื่อเปิดออก    :    12” x 17.50”
  • ขนาดเมื่อปิด    :    12” x 8.75”
  • ปก    กระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน อาบเงายูวี ด้านเดียว
  • เนื้อใน     กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
  • จำนวน 13 แผ่น  เข้าห่วงลวดคู่ เจาะรูแขวน
จำนวน 100 200 300 400 500 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000
ราคาต่อหน่วย 280 151 108 93 79 57 40 35 33 31 28

 

สั่งทำปฎิทิน