SP005 - ประหยัด

13 รูปภาพ

13 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ใส่หูแขวน พิมพ์สี่สีหน้าเดียวทุกแผ่น

จัดหน้าฟรี
โฆษณาในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ที่เดียวกันตลอดทั้งจำนวนสั่งซื้อ

ลักษณะอย่างละเอียด
ขนาด
ทั้งตัวปฏิทิน :    12” x  17 1/2”
รูปภาพ   :     9 1/2” x  7”
พื้นที่พิมพ์โฆษณา :   11 ½” x 1 ½”
ชนิดกระดาษ
หน้าปก :    อาร์ตการ์ด 160 แกรม
เนื้อใน :    อาร์ตการ์ด 160  แกรม
น้ำหนักต่อ 100 ชิ้น เมื่อขนส่ง
กองละ    กก
เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้
ราคาชุดละ 10.บาท
ซองใส่ ทั้งจำนวน
ธรรมดา :     ซองละ      บาท
สอดใส่ซอง :   ชิ้นละ        บาท