SP006 - แนวตั้งอย่างดี

13 รูปภาพ

13 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ใส่หูแขวน พิมพ์สี่สีหน้าเดียวทุกแผ่น
จัดหน้าฟรี
โฆษณาในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ที่เดียวกันตลอดทั้งจำนวนสั่งซื้อ

ลักษณะอย่างละเอียด
ขนาด
ทั้งตัวปฏิทิน :    17” x  24”
รูปภาพ   :     9 ” x  11 1/4”
พื้นที่พิมพ์โฆษณา :   16 ½” x 2 ½”
ชนิดกระดาษ
หน้าปก :    อาร์ตการ์ด 190 แกรม
เนื้อใน :    อาร์ตการ์ด 190  แกรม
น้ำหนักต่อ 100 ชิ้น เมื่อขนส่ง
กองละ    กก
เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้
ราคาชุดละ 10.บาท
ซองใส่ ทั้งจำนวน
ธรรมดา :     ซองละ      บาท
สอดใส่ซอง :   ชิ้นละ        บาท