SP011 - ตั้งโต๊ะขนาดจิ๋ว

13 รูปภาพ

14 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ขาตั้งรูปเต๊นเป็นกระดาษจั่วปังเบอร์ 24 หุ้มกระดาษขาว 100 แกรม
พิมพ์สี่สีสองหน้าทุกแผ่น
หน้าพิเศษที่เพิ่มอีก 4 หน้า จำนวน 2 แผ่น สามารถเป็นหน้าปก, รวมรายเดือน 12 เดือน, เปรียบเทียบ 2 ปี และ ที่อยู่

จัดหน้าฟรี
โฆษณาในแต่ละแผ่นจะต้องอยู่ที่เดียวกันตลอดทั้งจำนวนสั่งซื้อ
ลักษณะอย่างละเอียด
ขนาด
ตัวปฏิทิน :        6 1/2” x  4 3/4”
ขนาดรูปภาพ   :     3 3/4 ” x  3”
พื้นที่พิมพ์โฆษณา :   6” x  ¾”
ชนิดกระดาษ
หน้าปก :    อาร์ตการ์ด 230 แกรม
เนื้อใน :    อาร์ตการ์ด 230  แกรม
น้ำหนักต่อ 100 ชิ้น เมื่อขนส่ง
กองละ    กก
เครื่องบอกวันที่เลื่อนได้
ราคาชุดละ 10.บาท
ซองใส่ ทั้งจำนวน
ธรรมดา :     ซองละ      บาท
สอดใส่ซอง :   ชิ้นละ        บาท