ตันฉบับ
        เนื่องจาก "www.tonchabub.co.th" ได้ทำธุรกิจโรงพิมพ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ ในนาม บริษัท ต้นฉบับ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 27 ปีซึ่งมุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว งานที่มีคุณภาพ และราคาย่อมเยา เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของเรา "www.tonchabub.co.th" เราจึงได้มีการแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้
ตันฉบับ       บริษัท ต้นฉบับ จำกัด อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เริ่มจากการรับถ่าย เอกสาร เริ่มเข้าสู่การผลิตสิ่งพิมพ์จริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2538 จนกระทั่งปี พ.ศ.2553 เราปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์ ใหม่ทั้งหมด ทำให้เราสามารถผลิตสิ่งพิมพ์สี่สีคุณภาพสูงในระดับจำนวนน้อยถึงปานกลางได้ โดยมีต้นทุนต่ำและผลิตได้รวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยความพร้อมของเรา โรงพิมพ์เรา จึงได้เสนอตัวรับผลิตหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยตั้งเป้าว่าจะให้บริการที่ดีที่สุด ทั้งคุณภาพสูง ราคาถูก และเสร็จในเวลารวดเร็วทันใจ แก่ทุกท่านและเพื่อให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราสามารถรับใช้ทุกท่านได้อย่างดี ที่สุดจริง ขอได้โปรดเยี่ยมชมเทคโนโลยีเครื่องจักรทั้งหมดที่เราจัดเตรียมไว้ทำการผลิต ดังต่อไปนี้