ปฏิทินนักวางแผน

ไม่มีรูปภาพ

32 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ขาตั้งรูปเต๊นเป็นกระดาษจั่วปังเบอร์ 24 หุ้มกระดาษขาว 100 แกรม

2 รูปภาพ

เนื้อใน 18 แผ่น บวกด้วย ปกหน้า และ ปกหลัง เย็บลวดตรงกลาง
ข้างในปก มีรายเดือน 12 เดือน, ภาพรวม 2 ปี, หน้าบันทึก 10 หน้า