ปฏิทินหลายเดือน

1 รูปภาพ

13 แผ่น มองเห็นปฏิทินรวม 3 เดือน เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ลงบนรูปภาพ ด้านบนมีรอบปรุฉีกเอาไว้
ด้านบนพิมพ์สี่สีด้านเดียว ภู่ด้านล่างพิมพ์สองสีด้านเดียว

1 รูปภาพ


มองเห็นปฏิทินรวม 6 เดือน เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ด้านบนของภู่รายเดือนมีรอยปรุฉีกได้  

1 รูปภาพ

13 แผ่น มองเห็นปฏิทินรวม 3 เดือน มีรอยเย็บลงบนรูปภาพ ด้านบนมีรอบปรุฉีกเอาไว้
ด้านบนพิมพ์สี่สีด้านเดียว ภู่ด้านล่างพิมพ์สองสีด้านเดียว