ปฏิทินเย็บลวดแขวนผนัง

13 รูปภาพ

14 แผ่น เย็บลวดตรงกลาง 2 จุด เจาะรูแขวน พิมพ์สี่สีสองหน้าทั้งบนด้านรูปภาพ และ ด้านตารางปฏิทิน

13 รูปภาพ

14 แผ่น เย็บลวดตรงกลาง 2 จุด เจาะรูแขวน พิมพ์สี่สีสองหน้าทั้งบนด้านรูปภาพ และ ด้านตารางปฏิทิน