ปฏิทินตั้งโต๊ะ

13 รูปภาพ

15 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ขาตั้งรูปเต๊นเป็นกระดาษจั่วปังเบอร์ 24 หุ้มกระดาษขาว 100 แกรม
พิมพ์สี่สีสองหน้าทั้งบนด้านรูปภาพ และ ด้านตารางปฏิทิน

13 รูปภาพ

14 แผ่น เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ ขาตั้งรูปเต๊นเป็นกระดาษจั่วปังเบอร์ 24 หุ้มกระดาษขาว 100 แกรม
พิมพ์สี่สีสองหน้าทุกแผ่น