ปฏิทิน พระพุทธสิหิงค์ Size M

sp-calendar-item5-2
ปฏิทินขนาดกลาง Size M
ขนาด 38 x 35 ซม.

ปฏิทินแขวนหัวเหล็กมีภู่รายเดือน

  • ขนาด 38 x 35 ซม. กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว เคทอง ดันนูน 3 มิติ
  • ภู่รายเดือน กระดาษปอนด์ 55 แกรม พิมพ์ 2 สี
  • เข้าหัวเหล็กเคลือบสีทอง
blackground-like-template-buddhastatue-another-size

ปฏิทินขนาดเล็ก Size S ขนาด 20.3 x 15.2 ซม.

เคทอง ดันนูน 3 มิติ
กระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว
เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ 4 ข้อ 2 ตำแหน่ง
ขาตั้งกระดาษจั่วปังหุ้มกระดาษปอนด์ 100 แกรมสีขาว
ปั้มโลโก้เป็นเมททัลลิกฟอยด์ที่ฐานกว้าง 1-1.5 นิ้ว ทั้ง 2 ด้าน
เนื้อปฏิทินกระดาษปอนด์ พิมพ์ออฟเซ็ท 2 สี 1 ด้านขนาดสั้นกว่าขาตั้ง 1-1.5 นิ้ว
Size   S

ปฏิทินขนาดกลาง Size M ขนาด 38 x 35 ซม.

ปฏิทินแขวนหัวเหล็กมีภู่รายเดือน
กระดาษอาร์ตมัน
พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว
เคทอง ดันนูน 3 มิติ
ภู่รายเดือน กระดาษปอนด์ 55 แกรม
พิมพ์ 2 สี เข้าหัวเหล็กเคลือบสีทอง
Size   M

ปฏิทินขนาดใหญ่ Size L ขนาด 53 x 38 ซม.

ปฏิทินแขวนหัวเหล็กมีภู่รายเดือน
กระดาษอาร์ต
พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว
เคทอง ดันนูน 3 มิติ
ภู่รายเดือน กระดาษปอนด์ 55 แกรม
พิมพ์ 2 สี เข้าหัวเหล็กเคลือบสีทอง
Size   L
ปฏิทินขนาดพิเศษ Size VIP ขนาด 58 x 43 ซม.
ปฏิทินแขวนหัวเหล็กมีภู่รายเดือน
กระดาษอาร์ต
พิมพ์ 4 สีหน้าเดียว
เคทอง ดันนูน 3 มิติ
ภู่รายเดือน กระดาษปอนด์ 55 แกรม
พิมพ์ 2 สี เข้าหัวเหล็กเคลือบสีทอง
Size   VIP