ปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ หูแขวน

♦  ปก กระดาษปอนด์ 80 แกรม พิมพ์สีเดียว จำนวน 1 แผ่น
♦  เนื้อใน กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี หน้าเดียว จำนวน 4 แผ่น
♦  เข้าห่วงลวดคู่ พร้อมใส่หูแขวน
♦  จำนวนแผ่น 5-13 แผ่น

ราคาสั่งผลิตปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ หูแขวน

ขนาดเล็ก 30.48 x 43.18 cm
ขนาดเล็ก 30.48 x 43.18 cm
 • paper5
  จำนวน 5 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 106 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 47 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 37 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 30 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 23 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 21.20 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 20 ฿
 • paper7
  จำนวน 7 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 170 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 73 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 56 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 44 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 32 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 29 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 27 ฿
 • paper13
  จำนวน 13 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 279 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 116 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 88 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 67 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 47 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 43 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 39 ฿

ราคาสั่งผลิตปฏิทินแขวนห่วงลวดคุ่ หูแขวน

ขนาดเล็ก 30.48 x 43.18 cm
ขนาดใหญ่ 30.48 x 43.18 cm
 • paper5
  จำนวน 5 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 218 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 89 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 63 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 45 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 32 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 29 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 27 ฿
 • paper7
  จำนวน 7 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 346 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 138 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 96 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 65 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 45 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 42 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 38 ฿
 • paper13
  จำนวน 13 แผ่น
 • จำนวน 100 + ชิ้น เริ่มที่ 378 ฿
 • จำนวน 300 + ชิ้น เริ่มที่ 224 ฿
 • จำนวน 500 + ชิ้น เริ่มที่ 153 ฿
 • จำนวน 1,000 + ชิ้น เริ่มที่ 100 ฿
 • จำนวน 3,000 + ชิ้น เริ่มที่ 67 ฿
 • จำนวน 5,000 + ชิ้น เริ่มที่ 61 ฿
 • จำนวน 10,000 + ชิ้น เริ่มที่ 55 ฿

การออกแบบและทำแบบพิมพ์ปฏิทินแขวน ห่วงลวดคู่

♥  ในขั้นตอนการออกแบบปฏิทินนั้นเพื่อให้ภาพออกมาคมชัดเราแนะนำให้ใน Illustrator ให้เซ็ทค่า Rester Effect เป็น 300 ppi หรือถ้าทำใน Photoshop เซ็ทค่า resolution เป็น 300 pixel/inch
♥  เซ็ทค่าสีเป็น CMYK (เป็นค่าสีสำหรับงานพิมพ์ต่างจากRGBที่เป็นค่าแสงที่ใช้แสดงบนจอภาพ)
♥  ในการออกแบบเราแนะนำให้ท่านออกแบบเผื่อการตัดด้วย โดยเราแนะนำให้ท่านสร้างขนาดงานให้ใหญ่กว่างานจริงโดยการเพิ่มขนาดออกไปด้านละอย่างน้อย 2 ม.ม.
♥  ไม่ควรมี ข้อความหรือรูปภาพสำคัญชิดติดขอบงานจริง,เส้นตัดและรอยพับ ควรใส่ให้ห่างประมาณจากขอบงานประมาณ 1 ซ.ม.

 

ปฏิทินมาตรฐาน แบบอื่นๆ