ภาพมงคล สมเด็จพระเทพ

ภาพมงคล สมเด็จพระเทพ

ภาพมงคล 3 มิติ รูปที่ลูกค้าเลือกนั้นมี 2 ขนาด

ภาพมงคล 3 มิติ  Size S

ขนาด 20.3 x 15.2 ซม.
Size   S

ภาพมงคล 3 มิติ  Size M

ขนาด 38 x 35 ซม.
Size   M